Trainingsbureau B C T

4C Management
trainingen & ConsultancyHOME VISIE/MISSIE
INFORMATIE4C MANAGEMENT
Begrijpen we de markt en haar omgeving, kunnen we initiatieven ontplooien om een markt-penetratie uit te voeren? Hoe zorgen we ervoor dat de consument ons product wil kopen en voor langere tijd aan ons verbonden blijft? Het antwoord hierop is  4C MANAGEMENT. Dit management is gebaseerd op doorontwikkeling van leiderschapscompetenties en structurering van besluitvorming. Hiervoor maakt 4C Management gebruik van het 4C Model.

4C MODEL

Het 4C model bestaat uit 4 stappen; 1. wat constateren we in de markt, 2. wat kunnen we hieruit concluderen, 3. wat moet er geco÷rdineerd worden om de conclusies te implementeren en 4. met wie of wat kunnen we co÷pereren om zo effectief mogelijk e zijn. Constateren is begrijpen, conclusies zijn leidend voor duurzamen initiatieven, co÷rdinatie draagt zorg voor een gericht sales- en logistiek plan en co÷pereren verbindt het bedrijf met meerdere organisaties In een snel veranderende markt is structuur in dergelijke duurzame aanpak onontbeerlijk.

Effect

De vraag kan snel wijzigen wat betekent dat adaptieve productieprocessen benodigd zijn. Om de kosten hierbij zo laag mogelijk te houden zijn vooruitkijken en anticiperen randvoorwaardelijk voor de beste marktpositie.
Het 4c model is een strategisch en duurzaam management model wat voorziet in de nodige toekomst inzichten en diverse mogelijkheden biedt.Constateren


Concluderen

Co÷rdineren

Co÷pereren


Meer weten?  Klik dan hier voor trainingssuggestiesinfo@trainingsbureaubct.nl
KVK NUMMER
58317058

REKENINGNUMMER
NL55INGB0685646149